Promena lozinke

Ovo uputstvo se odnosi na server lectio.ph.bg.ac.rs. U slučaju nedoumica, obratite se Službi za IT.

<- Nazad na Lectio

Studenti

Za proveru kredencijala (korisničko ime i lozinka) se koristi baza korisničkih naloga studenskog servisa. Stoga, promenu lozinke možete uraditi isključivo na sajtu studentskog servisa: https://student.pharmacy.bg.ac.rs/.

Napomena: za logovanje na lectio obavezno dodajte "@student.pharmacy.bg.ac.rs" na korisničko ime.

Primer: ukoliko je Vaše korisničko ime na studentskom servisu ab130123, korisničko ime za lectio je ab130123@student.pharmacy.bg.ac.rs

Ukoliko ste zaboravili lozinku, reset lozinke za studentski servis se radi lično, na šalteru studentske službe, isključivo uz indeks.

Predavači

Za logovanje se koristi Active Directory baza korisničkih naloga. Promena lozinke se radi na domenskoj Windows mašini (mašina na koju se logujete) Pritisnite Ctrl+Alt+Delete, pa kliknite na change a password.

Napomena: Ukoliko je Vaše korisničko ime username, za logovanje na lectio koristite username@pharmacy.bg.ac.rs

Ukoliko ste zaboravili domensku lozinku, možete je resetovati, lično, u prostorijama Službe za IT.